گروه صنعتی پیچ و مهره پرشین بولت

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

 

 

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

ایمیل:pershianbolt@gmail.com

ایمیل : info @ persianbolt.ir

 

 

مهره شش گوش باریک ( مهره باریک ) به دسته ای از اتصالات گفته می شود که به صورت حفره یا استوانه ای رزوه شده است، شش گوش یا شش پر می باشد، دارای ارتفاع کوتاه تری نسبت به مهره شش گوش اهنی می باشد و جنس باریک آن از آهن و استیل می باشد و با توجه اینکه چه شرایط محیطی حاکم باشد به صورت گالوانیزه یا سیاه استفاده می شود.

مهره ها  

مهره ها برای بستن و مهار کردن اتصالهای پیچی بکار می روند .

جنس مهره باید متناسب با جنس پیچ انتخاب شود. نوع دنده مهره و پیچ نباید یکسان باشد و برای پیچ هایی که به مهره نیاز دارند همراه با خود مهره عرضه می شوند.

مهره ها اکثراً به فرم شش گوش ساخته می شوند و فرم چهار گوش آن نیز در مهره های کوچک و ساده متداول می باشد . علاوه بر دو فرم شش گوش در صورت لزوم ممکنست مهره ها دو پهن و یا هشت گوش نیز ساخته شوند .

مهره ها بسته به کاربردشان، در انواع مختلفی تولید شده اند که عبارتند از:

مهره با DIN 934–اين مهره پر مصرفترين مهره در تمام صنايع ميباشد . شش گوش بوده و در انواع كلاسها معرفي شده است .

مهره با DIN 315  - اين مهره به نام مهره خروسكي به دليل شكل ظاهري خود معرفي شده است .

‌مهره باريك  با DIN 439  -اين مهره شش گوش بوده ولي قطر آن نسبت به مهره هاي معمولي كمتر ميباشد كه به آن مهره باريك ميگويند .

مهره با DIN 555–اين مهره شش گوش بوده  و با كلاس 5.4  معرفي شده است .

‌مهره با DIN 557–اين نوع مهره چهار گوش ميباشد .

مهره با DIN 582–اين مهره به نام مهره چشمي يا مهره قلابي معروف ميباشد .

مهره با DIN 798–اين مهره چهار گوش و با ارتفاع زياد ميباشد

مهره با DIN 917–اين نوع مهره يك طرف آن سر بسته ميباشد .

مهره با DIN 928 , 929–اين مهره با نام مهره جوش معروف است . اين مهره در دو شكل چهار گوش و ششگوش معرفي شده  و به دليل 3 زائده كه بر روي يك طرف مهره موجود ميباشد براي جوش دادن  اين مهره بر روي قطعات خاص استفاده ميشود .

‌مهره با DIN 935-اين مهره به نام مهره تاجدار يا چاكدار معروف ميباشد . به دليل شكل ظاهري در 2 تيپ A, B   معرفي ميگردد .يك طرف اين مهره شيارهايي دارد كه بعد از بسته شده مهره ميتوان از بين شيار ها يك نوع پين به نام اشپيل را عبور داد .

مهره با DIN 936–اين مهره يك نوع مهره با ارتفاع كم يا همان باريك ميباشد .

مهره با DIN 937–اين مهره همان مهره تاجدار يا چاكدار با DIN 935 ميباشد  ولي ارتفاع اين مهره كوتاه ميباشد .كه اصطلاحاً آن رامهره چاكدار باريك ميگويند .

مهره با DIN 980  -اين مهره از نوع قفلي ميباشد . اين مهره به دليل شكل ظاهري  و عملي كه بر روي اين مهره به هنگام توليد انجام ميشود هنگام بسته شدن بايد با آچار محكم شود كه بعد از بسته شده به سختي باز ميشود .

مهره با DIN 982–اين مهره نيز يك نوع مهره قفلي ميباشد كه در يك طرف آن يك نوع تفلون قرار داده شده كه هنگام بسته شدن به سختي بسته  و بعد از بسته شدن به سختي باز ميگردد .

مهره با DIN 986–اين مهره يك طرف آن بسته بوده و شبيه به يك گنبد ميباشد .

سایز سایز سایز
مهره باریک دین 439 سایز1مهره باریک din 439 m23مهره باریک دین 439 سایز111
مهره باریک دین 439 سایز2مهره باریک din 439 m24مهره باریک دین 439 سایز112
مهره باریک دین 439 سایز3مهره باریک din 439 m25مهره باریک دین 439 سایز113
مهره باریک دین 439 سایز4مهره باریک din 439 m26مهره باریک دین 439 سایز114
مهره باریک دین 439 سایز5مهره باریک din 439 m27مهره باریک گالوانیزه 3
مهره باریک دین 439 سایز6مهره باریک din 439 m28مهره باریک گالوانیزه 4
مهره باریک دین 439 سایز7مهره باریک din 439 m29مهره باریک گالوانیزه 5
مهره باریک دین 439 سایز8مهره باریک din 439 m30مهره باریک گالوانیزه 6
مهره باریک دین 439 سایز9مهره باریک din 439 m31مهره باریک گالوانیزه 7
مهره باریک دین 439 سایز10مهره باریک din 439 m32مهره باریک گالوانیزه 8
مهره باریک دین 439 سایز11مهره باریک din 439 m33مهره باریک گالوانیزه 9
مهره باریک دین 439 سایز12مهره باریک din 439 m34مهره باریک گالوانیزه 10
مهره باریک دین 439 سایز13مهره باریک din 439 m35مهره باریک گالوانیزه 11
مهره باریک دین 439 سایز14مهره باریک din 439 m36مهره باریک گالوانیزه 12
مهره باریک دین 439 سایز15مهره باریک din 439 m37مهره باریک گالوانیزه 13
مهره باریک دین 439 سایز16مهره باریک din 439 m38مهره باریک گالوانیزه 14
مهره باریک دین 439 سایز17مهره باریک din 439 m39مهره باریک گالوانیزه 15
مهره باریک دین 439 سایز18مهره باریک din 439 m40مهره باریک گالوانیزه 16
مهره باریک دین 439 سایز19مهره باریک din 439 m41مهره باریک گالوانیزه 17
مهره باریک دین 439 سایز20مهره باریک din 439 m42مهره باریک گالوانیزه 18
مهره باریک دین 439 سایز21مهره باریک din 439 m43مهره باریک گالوانیزه 19
مهره باریک دین 439 سایز22مهره باریک din 439 m44مهره باریک گالوانیزه 20
مهره باریک دین 439 سایز23مهره باریک din 439 m45مهره باریک گالوانیزه 21
مهره باریک دین 439 سایز24مهره باریک din 439 m46مهره باریک گالوانیزه 22
مهره باریک دین 439 سایز25مهره باریک din 439 m47مهره باریک گالوانیزه 23
مهره باریک دین 439 سایز26مهره باریک din 439 m48مهره باریک گالوانیزه 24
مهره باریک دین 439 سایز27مهره باریک din 439 m49مهره باریک گالوانیزه 25
مهره باریک دین 439 سایز28مهره باریک din 439 m50مهره باریک گالوانیزه 26
مهره باریک دین 439 سایز29مهره باریک din 439 m51مهره باریک گالوانیزه 27
مهره باریک دین 439 سایز30مهره باریک din 439 m52مهره باریک گالوانیزه 28
مهره باریک دین 439 سایز31مهره باریک din 439 m53مهره باریک گالوانیزه 29
مهره باریک دین 439 سایز32مهره باریک din 439 m54مهره باریک گالوانیزه 30
مهره باریک دین 439 سایز33مهره باریک din 439 m55مهره باریک گالوانیزه 31
مهره باریک دین 439 سایز34مهره باریک din 439 m56مهره باریک گالوانیزه 32
مهره باریک دین 439 سایز35مهره باریک din 439 m57مهره باریک گالوانیزه 33
مهره باریک دین 439 سایز36مهره باریک din 439 m58مهره باریک گالوانیزه 34
مهره باریک دین 439 سایز37مهره باریک din 439 m59مهره باریک گالوانیزه 35
مهره باریک دین 439 سایز38مهره باریک din 439 m60مهره باریک گالوانیزه 36
مهره باریک دین 439 سایز39مهره باریک din 439 m61مهره باریک گالوانیزه 37
مهره باریک دین 439 سایز40مهره باریک din 439 m62مهره باریک گالوانیزه 38
مهره باریک دین 439 سایز41مهره باریک din 439 m63مهره باریک گالوانیزه 39
مهره باریک دین 439 سایز42مهره باریک din 439 m64مهره باریک گالوانیزه 40
مهره باریک دین 439 سایز43مهره باریک din 439 m65مهره باریک گالوانیزه 41
مهره باریک دین 439 سایز44مهره باریک din 439 m66مهره باریک گالوانیزه 42
مهره باریک دین 439 سایز45مهره باریک din 439 m67مهره باریک گالوانیزه 43
مهره باریک دین 439 سایز46مهره باریک din 439 m68مهره باریک گالوانیزه 44
مهره باریک دین 439 سایز47مهره باریک din 439 m69مهره باریک گالوانیزه 45
مهره باریک دین 439 سایز48مهره باریک din 439 m70مهره باریک گالوانیزه 46
مهره باریک دین 439 سایز49مهره باریک din 439 m71مهره باریک گالوانیزه 47
مهره باریک دین 439 سایز50مهره باریک din 439 m72مهره باریک گالوانیزه 48
مهره باریک دین 439 سایز51مهره باریک din 439 m73مهره باریک گالوانیزه 49
مهره باریک دین 439 سایز52مهره باریک din 439 m74مهره باریک گالوانیزه 50
مهره باریک دین 439 سایز53مهره باریک din 439 m75مهره باریک گالوانیزه 51
مهره باریک دین 439 سایز54مهره باریک din 439 m76مهره باریک گالوانیزه 52
مهره باریک دین 439 سایز55مهره باریک din 439 m77مهره باریک گالوانیزه 53
مهره باریک دین 439 سایز56مهره باریک din 439 m78مهره باریک گالوانیزه 54
مهره باریک دین 439 سایز57مهره باریک din 439 m79مهره باریک گالوانیزه 55
مهره باریک دین 439 سایز58مهره باریک din 439 m80مهره باریک گالوانیزه 56
مهره باریک دین 439 سایز59مهره باریک din 439 m81مهره باریک گالوانیزه 57
مهره باریک دین 439 سایز60مهره باریک din 439 m82مهره باریک گالوانیزه 58
مهره باریک دین 439 سایز61مهره باریک din 439 m83مهره باریک گالوانیزه 59
مهره باریک دین 439 سایز62مهره باریک din 439 m84مهره باریک گالوانیزه 60
مهره باریک دین 439 سایز63مهره باریک din 439 m85مهره باریک گالوانیزه 61
مهره باریک دین 439 سایز64مهره باریک din 439 m86مهره باریک گالوانیزه 62
مهره باریک دین 439 سایز65مهره باریک din 439 m87مهره باریک گالوانیزه 63
مهره باریک دین 439 سایز66مهره باریک din 439 m88مهره باریک گالوانیزه 64
مهره باریک دین 439 سایز67مهره باریک din 439 m89مهره باریک گالوانیزه 65
مهره باریک دین 439 سایز68مهره باریک din 439 m90مهره باریک گالوانیزه 66
مهره باریک دین 439 سایز69مهره باریک din 439 m91مهره باریک گالوانیزه 67
مهره باریک دین 439 سایز70مهره باریک din 439 m92مهره باریک گالوانیزه 68
مهره باریک دین 439 سایز71مهره باریک din 439 m93مهره باریک گالوانیزه 69
مهره باریک دین 439 سایز72مهره باریک din 439 m94مهره باریک گالوانیزه 70
مهره باریک دین 439 سایز73مهره باریک din 439 m95مهره باریک گالوانیزه 71
مهره باریک دین 439 سایز74مهره باریک din 439 m96مهره باریک گالوانیزه 72
مهره باریک دین 439 سایز75مهره باریک din 439 m97مهره باریک گالوانیزه 73
مهره باریک دین 439 سایز76مهره باریک din 439 m98مهره باریک گالوانیزه 74
مهره باریک دین 439 سایز77مهره باریک din 439 m99مهره باریک گالوانیزه 75
مهره باریک دین 439 سایز78مهره باریک din 439 m100مهره باریک گالوانیزه 76
مهره باریک دین 439 سایز79مهره باریک din 439 m101مهره باریک گالوانیزه 77
مهره باریک دین 439 سایز80مهره باریک din 439 m102مهره باریک گالوانیزه 78
مهره باریک دین 439 سایز81مهره باریک din 439 m103مهره باریک گالوانیزه 79
مهره باریک دین 439 سایز82مهره باریک din 439 m104مهره باریک din 439 m1
مهره باریک دین 439 سایز83مهره باریک din 439 m105مهره باریک din 439 m2
مهره باریک دین 439 سایز84مهره باریک din 439 m106مهره باریک din 439 m3
مهره باریک دین 439 سایز85مهره باریک din 439 m107مهره باریک din 439 m4
مهره باریک دین 439 سایز86مهره باریک din 439 m108مهره باریک din 439 m5
مهره باریک دین 439 سایز87مهره باریک din 439 m109مهره باریک din 439 m6
مهره باریک دین 439 سایز88مهره باریک din 439 m110مهره باریک din 439 m7
مهره باریک دین 439 سایز89مهره باریک din 439 m111مهره باریک din 439 m8
مهره باریک دین 439 سایز90مهره باریک din 439 m112مهره باریک din 439 m9
مهره باریک دین 439 سایز91مهره باریک din 439 m113مهره باریک din 439 m10
مهره باریک دین 439 سایز92مهره باریک din 439 m114مهره باریک din 439 m11
مهره باریک دین 439 سایز93مهره باریک din 439 m115مهره باریک din 439 m12
مهره باریک دین 439 سایز94مهره باریک din 439 m116مهره باریک din 439 m13
مهره باریک دین 439 سایز95مهره باریک din 439 m117مهره باریک din 439 m14
مهره باریک دین 439 سایز96مهره باریک din 439 m118مهره باریک din 439 m15
مهره باریک دین 439 سایز97مهره باریک din 439 m119مهره باریک din 439 m16
مهره باریک دین 439 سایز98مهره باریک din 439 m120مهره باریک din 439 m17
مهره باریک دین 439 سایز99مهره باریک din 439 m121مهره باریک din 439 m18

پیچ های استاندارد,پیچ های واشردار,پیچ های متری,پیچ های خودکار استاندارد,پیچ های استوانه ای,پیچ های چوب,پیچ های آلن,پیچ های اتاقی,پیچ های چشمی,پیچ های خشکه,پیچ های شیروانی,پیچ های دو سر رزوه,پیچ های فیکس,پیچ های رول بولت,پیچ های u & j,پیچ های انكر بولت,پيچ و مهره ورشويي,پیچ های تی,پیچ های گازوئیلی,پیچ های کرپی,پیچ های جوشی,مهره های استاندارد,مهره های خاص,قلاب های پیچی,واشرآلات,پین ها,میخ پرچ,پیچ شش گوش,مهره T,مهره باریک,مهره بلند,مهره جوشی,مهره چاکدار,مهره چشمی,مهره چهارگوش,مهره خروسکی,مهره سر بسته,مهره شش گوش,مهره قفلی,مهره کاسه نمدی,مهره گرد,مهره واشردار,واشر تخت,واشر چهار گوش,واشر خورشید,واشر فنری,واشر موجی,خرید پیچ و مهره

مدیریت : آقای نعمتی

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

اینستاگرام : @persianbolt1

واتساپ : 51 28 171 0912

تلگرام : 51 28 171 0912

نشانی دفتر مرکزی : تهران:کارگر جنوبی-نرسیده به میدان قزوین جنب بانک مسکن پاساژ فارابی پلاک 5

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction