گروه صنعتی پیچ و مهره پرشین بولت

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

 

 

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

ایمیل:pershianbolt@gmail.com

ایمیل : info @ persianbolt.ir

 

 

جدول اندازه گیری مهره سر بسته

مهره ها   مهره سر بسته یا مهره گنبدی دسته ای از اتصالات است که دارای کلاهکی گنبدی شکل می باشد. کلاهک گنبدی شکل مهره بخش انتهایی پیچ را از خوردگی و زنگ زدگی حفظ می کند و نیز جلوه زیبایی به قطعه مورد نظر می دهد. جنس مهره سر بسته از آهن یا فولاد خشکه می باشد که با توجه به شرایط محیط مورد استفاده به صورت گالوانیزه یا سیاه استفاده می شود. مهره سر بسته بر اساس استاندارد DIN 1587 تولید و مورد استفاده قرار می گیرد . مهره سر بسته یکی از اتصالاتی است که کاربرد فراوانی در صنعت موتور سیکلت سازی، پزشکی ، نرده سازی ، دوچرخه سازی و … دارد. از اتصالاتی که در کنار مهره سر بسته مورد استفاده قرار می گیرد ، می توان از پیچ سر شش گوش و پیچ اتاقی نام برد.

مهره ها برای بستن و مهار کردن اتصالهای پیچی بکار می روند .

جنس مهره باید متناسب با جنس پیچ انتخاب شود. نوع دنده مهره و پیچ نباید یکسان باشد و برای پیچ هایی که به مهره نیاز دارند همراه با خود مهره عرضه می شوند.

مهره ها اکثراً به فرم شش گوش ساخته می شوند و فرم چهار گوش آن نیز در مهره های کوچک و ساده متداول می باشد . علاوه بر دو فرم شش گوش در صورت لزوم ممکنست مهره ها دو پهن و یا هشت گوش نیز ساخته شوند .

مهره ها بسته به کاربردشان، در انواع مختلفی تولید شده اند که عبارتند از:

مهره با DIN 934–اين مهره پر مصرفترين مهره در تمام صنايع ميباشد . شش گوش بوده و در انواع كلاسها معرفي شده است .

مهره با DIN 315  - اين مهره به نام مهره خروسكي به دليل شكل ظاهري خود معرفي شده است .

‌مهره باريك  با DIN 439  -اين مهره شش گوش بوده ولي قطر آن نسبت به مهره هاي معمولي كمتر ميباشد كه به آن مهره باريك ميگويند .

مهره با DIN 555–اين مهره شش گوش بوده  و با كلاس 5.4  معرفي شده است .

‌مهره با DIN 557–اين نوع مهره چهار گوش ميباشد .

مهره با DIN 582–اين مهره به نام مهره چشمي يا مهره قلابي معروف ميباشد .

مهره با DIN 798–اين مهره چهار گوش و با ارتفاع زياد ميباشد

مهره با DIN 917–اين نوع مهره يك طرف آن سر بسته ميباشد .

مهره با DIN 928 , 929–اين مهره با نام مهره جوشی معروف است . اين مهره در دو شكل چهار گوش و ششگوش معرفي شده  و به دليل 3 زائده كه بر روي يك طرف مهره موجود ميباشد براي جوش دادن  اين مهره بر روي قطعات خاص استفاده ميشود .

‌مهره با DIN 935-اين مهره به نام مهره تاجدار يا چاكدار معروف ميباشد . به دليل شكل ظاهري در 2 تيپ A, B   معرفي ميگردد .يك طرف اين مهره شيارهايي دارد كه بعد از بسته شده مهره ميتوان از بين شيار ها يك نوع پين به نام اشپيل را عبور داد .

مهره با DIN 936–اين مهره يك نوع مهره با ارتفاع كم يا همان باريك ميباشد .

مهره با DIN 937–اين مهره همان مهره تاجدار يا چاكدار با DIN 935 ميباشد  ولي ارتفاع اين مهره كوتاه ميباشد .كه اصطلاحاً آن رامهره چاكدار باريك ميگويند .

مهره با DIN 980  -اين مهره از نوع قفلي ميباشد . اين مهره به دليل شكل ظاهري  و عملي كه بر روي اين مهره به هنگام توليد انجام ميشود هنگام بسته شدن بايد با آچار محكم شود كه بعد از بسته شده به سختي باز ميشود .

مهره با DIN 982–اين مهره نيز يك نوع مهره قفلي ميباشد كه در يك طرف آن يك نوع تفلون قرار داده شده كه هنگام بسته شدن به سختي بسته  و بعد از بسته شدن به سختي باز ميگردد .

مهره با DIN 986–اين مهره يك طرف آن بسته بوده و شبيه به يك گنبد ميباشد .

سایز سایز سایز
مهره سربسته دین 1587 سایز2nut din 1587 m83مهره سربسته din 1587 m160
مهره سربسته دین 1587 سایز3nut din 1587 m84مهره سربسته din 1587 m161
مهره سربسته دین 1587 سایز4nut din 1587 m85مهره سربسته din 1587 m162
مهره سربسته دین 1587 سایز5nut din 1587 m86مهره سربسته din 1587 m163
مهره سربسته دین 1587 سایز6nut din 1587 m87مهره سربسته din 1587 m164
مهره سربسته دین 1587 سایز7nut din 1587 m88مهره سربسته din 1587 m165
مهره سربسته دین 1587 سایز8nut din 1587 m89مهره سربسته din 1587 m166
مهره سربسته دین 1587 سایز9nut din 1587 m90مهره سربسته din 1587 m167
مهره سربسته دین 1587 سایز10nut din 1587 m91مهره سربسته din 1587 m168
مهره سربسته دین 1587 سایز11nut din 1587 m92مهره سربسته din 1587 m169
مهره سربسته دین 1587 سایز12nut din 1587 m93مهره سربسته din 1587 m170
مهره سربسته دین 1587 سایز13nut din 1587 m94مهره سربسته din 1587 m171
مهره سربسته دین 1587 سایز14nut din 1587 m95مهره سربسته din 1587 m172
مهره سربسته دین 1587 سایز15nut din 1587 m96مهره سربسته din 1587 m173
مهره سربسته دین 1587 سایز16nut din 1587 m97مهره سربسته din 1587 m174
مهره سربسته دین 1587 سایز17nut din 1587 m98مهره سربسته din 1587 m175
مهره سربسته دین 1587 سایز18nut din 1587 m99مهره سربسته din 1587 m176
مهره سربسته دین 1587 سایز19nut din 1587 m100مهره سربسته din 1587 m177
مهره سربسته دین 1587 سایز20nut din 1587 m101مهره سربسته din 1587 m178
مهره سربسته دین 1587 سایز21nut din 1587 m102nut din 1587 m1
مهره سربسته دین 1587 سایز22nut din 1587 m103nut din 1587 m2
مهره سربسته دین 1587 سایز23nut din 1587 m104nut din 1587 m3
مهره سربسته دین 1587 سایز24nut din 1587 m105nut din 1587 m4
مهره سربسته دین 1587 سایز25nut din 1587 m106nut din 1587 m5
مهره سربسته دین 1587 سایز26nut din 1587 m107nut din 1587 m6
مهره سربسته دین 1587 سایز27nut din 1587 m108nut din 1587 m7
مهره سربسته دین 1587 سایز28nut din 1587 m109nut din 1587 m8
مهره سربسته دین 1587 سایز29nut din 1587 m110nut din 1587 m9
مهره سربسته دین 1587 سایز30nut din 1587 m111nut din 1587 m10
مهره سربسته دین 1587 سایز31nut din 1587 m112nut din 1587 m11
مهره سربسته دین 1587 سایز32nut din 1587 m113nut din 1587 m12
مهره سربسته دین 1587 سایز33nut din 1587 m114nut din 1587 m13
مهره سربسته دین 1587 سایز34nut din 1587 m115nut din 1587 m14
مهره سربسته دین 1587 سایز35nut din 1587 m116nut din 1587 m15
مهره سربسته دین 1587 سایز36nut din 1587 m117nut din 1587 m16
مهره سربسته دین 1587 سایز37nut din 1587 m118nut din 1587 m17
مهره سربسته دین 1587 سایز38nut din 1587 m119nut din 1587 m18
مهره سربسته دین 1587 سایز39nut din 1587 m120nut din 1587 m19
مهره سربسته دین 1587 سایز40nut din 1587 m121nut din 1587 m20
مهره سربسته دین 1587 سایز41nut din 1587 m122nut din 1587 m21
مهره سربسته دین 1587 سایز42nut din 1587 m123nut din 1587 m22
مهره سربسته دین 1587 سایز43nut din 1587 m124nut din 1587 m23
مهره سربسته دین 1587 سایز44nut din 1587 m125nut din 1587 m24
مهره سربسته دین 1587 سایز45nut din 1587 m126nut din 1587 m25
مهره سربسته دین 1587 سایز46nut din 1587 m127nut din 1587 m26
مهره سربسته دین 1587 سایز47nut din 1587 m128nut din 1587 m27
مهره سربسته دین 1587 سایز48nut din 1587 m129nut din 1587 m28
مهره سربسته دین 1587 سایز49nut din 1587 m130nut din 1587 m29
مهره سربسته دین 1587 سایز50nut din 1587 m131nut din 1587 m30
مهره سربسته دین 1587 سایز51nut din 1587 m132nut din 1587 m31
مهره سربسته دین 1587 سایز52nut din 1587 m133nut din 1587 m32
مهره سربسته دین 1587 سایز53nut din 1587 m134nut din 1587 m33
مهره سربسته دین 1587 سایز54nut din 1587 m135nut din 1587 m34
مهره سربسته دین 1587 سایز55nut din 1587 m136nut din 1587 m35
مهره سربسته دین 1587 سایز56nut din 1587 m137nut din 1587 m36
مهره سربسته دین 1587 سایز57nut din 1587 m138nut din 1587 m37
مهره سربسته دین 1587 سایز58nut din 1587 m139nut din 1587 m38
مهره سربسته دین 1587 سایز59nut din 1587 m140nut din 1587 m39
مهره سربسته دین 1587 سایز60nut din 1587 m141nut din 1587 m40
مهره سربسته دین 1587 سایز61nut din 1587 m142nut din 1587 m41
مهره سربسته دین 1587 سایز62nut din 1587 m143nut din 1587 m42
مهره سربسته دین 1587 سایز63nut din 1587 m144nut din 1587 m43
مهره سربسته دین 1587 سایز64nut din 1587 m145nut din 1587 m44
مهره سربسته دین 1587 سایز65nut din 1587 m146nut din 1587 m45
مهره سربسته دین 1587 سایز66nut din 1587 m147nut din 1587 m46
مهره سربسته دین 1587 سایز67nut din 1587 m148nut din 1587 m47
مهره سربسته دین 1587 سایز68nut din 1587 m149nut din 1587 m48
مهره سربسته دین 1587 سایز69nut din 1587 m150nut din 1587 m49
مهره سربسته دین 1587 سایز70nut din 1587 m151nut din 1587 m50
مهره سربسته دین 1587 سایز71nut din 1587 m152nut din 1587 m51
مهره سربسته دین 1587 سایز72nut din 1587 m153nut din 1587 m52
مهره سربسته دین 1587 سایز73nut din 1587 m154nut din 1587 m53
مهره سربسته دین 1587 سایز74nut din 1587 m155nut din 1587 m54
مهره سربسته دین 1587 سایز75nut din 1587 m156nut din 1587 m55
مهره سربسته دین 1587 سایز76nut din 1587 m157nut din 1587 m56
مهره سربسته دین 1587 سایز77nut din 1587 m158nut din 1587 m57
مهره سربسته دین 1587 سایز78nut din 1587 m159nut din 1587 m58
مهره سربسته دین 1587 سایز79nut din 1587 m160nut din 1587 m59
مهره سربسته دین 1587 سایز80nut din 1587 m161nut din 1587 m60
مهره سربسته دین 1587 سایز81nut din 1587 m162nut din 1587 m61
مهره سربسته دین 1587 سایز82nut din 1587 m163nut din 1587 m62
مهره سربسته دین 1587 سایز83nut din 1587 m164nut din 1587 m63
مهره سربسته دین 1587 سایز84nut din 1587 m165nut din 1587 m64
مهره سربسته دین 1587 سایز85nut din 1587 m166nut din 1587 m65
مهره سربسته دین 1587 سایز86nut din 1587 m167nut din 1587 m66
مهره سربسته دین 1587 سایز87nut din 1587 m168nut din 1587 m67
مهره سربسته دین 1587 سایز88nut din 1587 m169nut din 1587 m68
مهره سربسته دین 1587 سایز89nut din 1587 m170nut din 1587 m69
مهره سربسته دین 1587 سایز90nut din 1587 m171nut din 1587 m70
مهره سربسته دین 1587 سایز91nut din 1587 m172nut din 1587 m71
مهره سربسته دین 1587 سایز92nut din 1587 m173nut din 1587 m72
مهره سربسته دین 1587 سایز93nut din 1587 m174nut din 1587 m73
مهره سربسته دین 1587 سایز94nut din 1587 m175nut din 1587 m74
مهره سربسته دین 1587 سایز95nut din 1587 m176nut din 1587 m75
مهره سربسته دین 1587 سایز96nut din 1587 m177nut din 1587 m76
مهره سربسته دین 1587 سایز97nut din 1587 m178nut din 1587 m77
مهره سربسته دین 1587 سایز98nut din 1587 m179nut din 1587 m78
مهره سربسته دین 1587 سایز99nut din 1587 m180nut din 1587 m79
مهره سربسته دین 1587 سایز100nut din 1587 m181nut din 1587 m80

مدیریت : آقای نعمتی

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

اینستاگرام : @persianbolt1

واتساپ : 51 28 171 0912

تلگرام : 51 28 171 0912

نشانی دفتر مرکزی : تهران:کارگر جنوبی-نرسیده به میدان قزوین جنب بانک مسکن پاساژ فارابی پلاک 5

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction