گروه صنعتی پیچ و مهره پرشین بولت

انواع پیچ و مهره صنعتی و ساختمانی

 

 

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

ایمیل:pershianbolt@gmail.com

ایمیل : info @ persianbolt.ir

 

 

جدول اندازه گیری مهره چاکدار

 

مهره چاکدار نوعى از مهره است که در قسمت بالاى آن زائده هایى قرار داده شده است که با استفاده از آنها مى توان مهره را به درون پیچ قفل کرد و از باز شدن مهره جلوگیرى کرد . این مهره به دو صورت Slotted و Castle ساخته مى شود . مهره چاکدار از نوع Castle  زائده هاى مهره کستل به صورت دایره وار بر روى قسمت بالایى سر مهره قرار گرفته اند . براى بستن این مهره در انتها با استفاده از یک پین که در درون پیچ قرار مى گیرد به راحتى از باز شدن آن جلوگیرى مى شود . اما کاربرد آن بیشتر در صنایع خودرویی و ماشین آلات کشاورزی بوده است . قسمت چاکدار این مهره ها می تواند خاصیت چفت شوندگی فوق العاده ای داشته باشد . مهره چاکدار دارای شیارهایی است که محل جای گیری اشپیل است؛ این مهره ها برای قطعات متحرک و دارای لرزش زیاد به کار میرود و در همه سایز ها و روزه مختلف تولید و موجود می‌باشد.

سایز سایز سایز
مهره چاکدار دین 979 m2مهره چاکداردین557 شش گوش 199مهره چاکداردین557 شش گوش 174
مهره چاکدار دین 979 m3مهره چاکداردین557 شش گوش 200مهره چاکداردین557 شش گوش 175
مهره چاکدار دین 979 m4مهره چاکداردین557 شش گوش 201مهره چاکداردین557 شش گوش 176
مهره چاکدار دین 979 m5مهره چاکداردین557 شش گوش 202مهره چاکداردین557 شش گوش 177
مهره چاکدار دین 979 m6مهره چاکداردین557 شش گوش 203مهره چاکداردین557 شش گوش 178
مهره چاکدار دین 979 m7مهره چاکداردین557 شش گوش 204مهره چاکداردین557 شش گوش 179
مهره چاکدار دین 979 m8مهره چاکداردین557 شش گوش 205مهره چاکداردین557 شش گوش 180
مهره چاکدار دین 979 m9مهره چاکداردین557 شش گوش 206مهره چاکداردین557 شش گوش 181
مهره چاکدار دین 979 m10مهره چاکداردین557 شش گوش 207مهره چاکداردین557 شش گوش 182
مهره چاکدار دین 979 m11مهره چاکداردین557 شش گوش 208مهره چاکداردین557 شش گوش 183
مهره چاکدار دین 979 m12مهره چاکداردین557 شش گوش 209مهره چاکداردین557 شش گوش 184
مهره چاکدار دین 979 m13مهره چاکداردین557 شش گوش 210مهره چاکداردین557 شش گوش 185
مهره چاکدار دین 979 m14مهره چاکداردین557 شش گوش 211مهره چاکداردین557 شش گوش 186
مهره چاکدار دین 979 m15مهره چاکداردین557 شش گوش 212مهره چاکداردین557 شش گوش 187
مهره چاکدار دین 979 m16مهره چاکداردین557 شش گوش 213مهره چاکداردین557 شش گوش 188
مهره چاکدار دین 979 m17مهره چاکداردین557 شش گوش 214مهره چاکداردین557 شش گوش 189
مهره چاکدار دین 979 m18مهره چاکداردین557 شش گوش 215مهره چاکداردین557 شش گوش 190
مهره چاکدار دین 979 m19مهره چاکداردین557 شش گوش 216مهره چاکداردین557 شش گوش 191
مهره چاکدار دین 979 m20مهره چاکداردین557 شش گوش 217مهره چاکداردین557 شش گوش 192
مهره چاکدار دین 979 m21مهره چاکداردین557 شش گوش 218مهره چاکداردین557 شش گوش 193
مهره چاکدار دین 979 m22مهره چاکداردین557 شش گوش 219مهره چاکداردین557 شش گوش 194
مهره چاکدار دین 979 m23مهره چاکداردین557 شش گوش 220مهره چاکداردین557 شش گوش 195
مهره چاکدار دین 979 m24مهره چاکداردین557 شش گوش 221مهره چاکداردین557 شش گوش 196
مهره چاکدار دین 979 m25مهره چاکداردین557 شش گوش 222مهره چاکداردین557 شش گوش 197
مهره چاکدار دین 979 m26مهره چاکداردین557 شش گوش 223مهره چاکداردین557 شش گوش 198
مهره چاکدار دین 979 m27مهره چاکداردین557 شش گوش 224مهره چاکدار 97
مهره چاکدار دین 979 m28مهره چاکداردین557 شش گوش 225مهره چاکدار 98
مهره چاکدار دین 979 m29مهره چاکداردین557 شش گوش 226مهره چاکدار 99
مهره چاکدار 72مهره چاکداربلند 61مهره چاکدار 100
مهره چاکدار 73مهره چاکداربلند 62مهره چاکدار 101
مهره چاکدار 74مهره چاکداربلند 63مهره چاکدار 102
مهره چاکدار 75مهره چاکداربلند 64مهره چاکداربلند 2
مهره چاکدار 76مهره چاکداربلند 65مهره چاکداربلند 3
مهره چاکدار 77مهره چاکداربلند 66مهره چاکداربلند 4
مهره چاکدار 78مهره چاکداربلند 67مهره چاکداربلند 5
مهره چاکدار 79مهره چاکداربلند 68مهره چاکداربلند 6
مهره چاکدار 80مهره چاکداربلند 69مهره چاکداربلند 7
مهره چاکدار 81مهره چاکداربلند 70مهره چاکداربلند 8
مهره چاکدار 82مهره چاکداربلند 71مهره چاکداربلند 9
مهره چاکدار 83مهره چاکداربلند 72مهره چاکداربلند 10
مهره چاکدار 84مهره چاکداربلند 73مهره چاکداربلند 11
مهره چاکدار 85مهره چاکداربلند 74مهره چاکداربلند 12
مهره چاکدار 86مهره چاکداربلند 75مهره چاکداربلند 13
مهره چاکدار 87مهره چاکداربلند 76مهره چاکداربلند 14
مهره چاکدار 88مهره چاکداربلند 77مهره چاکداربلند 15
مهره چاکدار 89مهره چاکداربلند 78مهره چاکداربلند 16
مهره چاکدار 90مهره چاکداربلند 79مهره چاکداربلند 17
مهره چاکدار 91مهره چاکداربلند 80مهره چاکداربلند 18
مهره چاکدار 92مهره چاکداربلند 81مهره چاکداربلند 19
مهره چاکدار 93مهره چاکداربلند 82مهره چاکداربلند 20
مهره چاکدار 94مهره چاکداربلند 83مهره چاکداربلند 21
مهره چاکدار 95مهره چاکداربلند 84مهره چاکداربلند 22
مهره چاکدار 96مهره چاکداربلند 85مهره چاکداربلند 23
مهره چاکداربلند 86مهره چاکداربلند 24
مهره چاکداربلند 87مهره چاکداربلند 25
مهره چاکداربلند 88مهره چاکداربلند 26
مهره چاکداربلند 89مهره چاکداربلند 27
مهره چاکداربلند 28
مهره چاکداربلند 29
مهره چاکداربلند 30
مهره چاکداربلند 31
مهره چاکداربلند 32
مهره چاکداردین557 شش گوش 131مهره چاکداردین557 شش گوش 106مهره چاکداردین557 شش گوش 75
مهره چاکداردین557 شش گوش 132مهره چاکداردین557 شش گوش 107مهره چاکداردین557 شش گوش 76
مهره چاکداردین557 شش گوش 133مهره چاکداردین557 شش گوش 108مهره چاکداردین557 شش گوش 77
مهره چاکداردین557 شش گوش 134مهره چاکداردین557 شش گوش 109مهره چاکداردین557 شش گوش 78
مهره چاکداردین557 شش گوش 135مهره چاکداردین557 شش گوش 110مهره چاکداردین557 شش گوش 79
مهره چاکداردین557 شش گوش 136مهره چاکداردین557 شش گوش 111مهره چاکداردین557 شش گوش 80
مهره چاکداردین557 شش گوش 137مهره چاکداردین557 شش گوش 112مهره چاکداردین557 شش گوش 81
مهره چاکداردین557 شش گوش 138مهره چاکداردین557 شش گوش 113مهره چاکداردین557 شش گوش 82
مهره چاکداردین557 شش گوش 139مهره چاکداردین557 شش گوش 114مهره چاکداردین557 شش گوش 83
مهره چاکداردین557 شش گوش 140مهره چاکداردین557 شش گوش 115مهره چاکداردین557 شش گوش 84
مهره چاکداردین557 شش گوش 141مهره چاکداردین557 شش گوش 116مهره چاکداردین557 شش گوش 85
مهره چاکداردین557 شش گوش 142مهره چاکداردین557 شش گوش 117مهره چاکداردین557 شش گوش 86
مهره چاکداردین557 شش گوش 143مهره چاکداردین557 شش گوش 118مهره چاکداردین557 شش گوش 87
مهره چاکداردین557 شش گوش 144مهره چاکداردین557 شش گوش 119مهره چاکداردین557 شش گوش 88
مهره چاکداردین557 شش گوش 145مهره چاکداردین557 شش گوش 120مهره چاکداردین557 شش گوش 89
مهره چاکداردین557 شش گوش 146مهره چاکداردین557 شش گوش 121مهره چاکداردین557 شش گوش 90
مهره چاکداردین557 شش گوش 147مهره چاکداردین557 شش گوش 122مهره چاکداردین557 شش گوش 91
مهره چاکداردین557 شش گوش 148مهره چاکداردین557 شش گوش 123مهره چاکداردین557 شش گوش 92
مهره چاکداردین557 شش گوش 149مهره چاکداردین557 شش گوش 124مهره چاکداردین557 شش گوش 93
مهره چاکداردین557 شش گوش 150مهره چاکداردین557 شش گوش 125مهره چاکداردین557 شش گوش 94
مهره چاکداردین557 شش گوش 151مهره چاکداردین557 شش گوش 126مهره چاکداردین557 شش گوش 95
مهره چاکداردین557 شش گوش 152مهره چاکداردین557 شش گوش 127مهره چاکداردین557 شش گوش 96
مهره چاکداردین557 شش گوش 153مهره چاکداردین557 شش گوش 128مهره چاکداردین557 شش گوش 97
مهره چاکداردین557 شش گوش 154مهره چاکداردین557 شش گوش 129مهره چاکداردین557 شش گوش 98
مهره چاکداردین557 شش گوش 155مهره چاکداردین557 شش گوش 130مهره چاکداردین557 شش گوش 99
مهره چاکداردین557 شش گوش 156مهره چاکداربلند 151مهره چاکداردین557 شش گوش 100
مهره چاکداردین557 شش گوش 157مهره چاکداربلند 152مهره چاکداردین557 شش گوش 101
مهره چاکداردین557 شش گوش 158مهره چاکداربلند 153مهره چاکداردین557 شش گوش 102
مهره چاکداردین557 شش گوش 159مهره چاکداربلند 154مهره چاکداردین557 شش گوش 103
مهره چاکداردین557 شش گوش 160مهره چاکداربلند 155مهره چاکداردین557 شش گوش 104
مهره چاکداردین557 شش گوش 161مهره چاکداربلند 156مهره چاکداردین557 شش گوش 105
مهره چاکداردین557 شش گوش 162مهره چاکداربلند 157مهره چاکداربلند 126
مهره چاکداردین557 شش گوش 163مهره چاکدار سایز2مهره چاکداربلند 127
مهره چاکداردین557 شش گوش 164مهره چاکدار سایز3مهره چاکداربلند 128
مهره چاکداردین557 شش گوش 165مهره چاکدار سایز4مهره چاکداربلند 129
مهره چاکداردین557 شش گوش 166مهره چاکدار سایز5مهره چاکداربلند 130
مهره چاکداردین557 شش گوش 167مهره چاکدار سایز6مهره چاکداربلند 131

مهره ها  

مهره ها برای بستن و مهار کردن اتصالهای پیچی بکار می روند .

جنس مهره باید متناسب با جنس پیچ انتخاب شود. نوع دنده مهره و پیچ نباید یکسان باشد و برای پیچ هایی که به مهره نیاز دارند همراه با خود مهره عرضه می شوند.

مهره ها اکثراً به فرم شش گوش ساخته می شوند و فرم چهار گوش آن نیز در مهره های کوچک و ساده متداول می باشد . علاوه بر دو فرم شش گوش در صورت لزوم ممکنست مهره ها دو پهن و یا هشت گوش نیز ساخته شوند .

مهره ها بسته به کاربردشان، در انواع مختلفی تولید شده اند که عبارتند از:

مهره با DIN 934–اين مهره پر مصرفترين مهره در تمام صنايع ميباشد . شش گوش بوده و در انواع كلاسها معرفي شده است .

مهره با DIN 315  - اين مهره به نام مهره خروسكي به دليل شكل ظاهري خود معرفي شده است .

‌مهره باريك  با DIN 439  -اين مهره شش گوش بوده ولي قطر آن نسبت به مهره هاي معمولي كمتر ميباشد كه به آن مهره باريك ميگويند .

مهره با DIN 555–اين مهره شش گوش بوده  و با كلاس 5.4  معرفي شده است .

‌مهره با DIN 557–اين نوع مهره چهار گوش ميباشد .

مهره با DIN 582–اين مهره به نام مهره چشمي يا مهره قلابي معروف ميباشد .

مهره با DIN 798–اين مهره چهار گوش و با ارتفاع زياد ميباشد

مهره با DIN 917–اين نوع مهره يك طرف آن سر بسته ميباشد .

مهره با DIN 928 , 929–اين مهره با نام مهره جوش معروف است . اين مهره در دو شكل چهار گوش و ششگوش معرفي شده  و به دليل 3 زائده كه بر روي يك طرف مهره موجود ميباشد براي جوش دادن  اين مهره بر روي قطعات خاص استفاده ميشود .

‌مهره با DIN 935-اين مهره به نام مهره تاجدار يا چاكدار معروف ميباشد . به دليل شكل ظاهري در 2 تيپ A, B   معرفي ميگردد .يك طرف اين مهره شيارهايي دارد كه بعد از بسته شده مهره ميتوان از بين شيار ها يك نوع پين به نام اشپيل را عبور داد .

مهره با DIN 936–اين مهره يك نوع مهره با ارتفاع كم يا همان باريك ميباشد .

مهره با DIN 937–اين مهره همان مهره تاجدار يا چاكدار با DIN 935 ميباشد  ولي ارتفاع اين مهره كوتاه ميباشد .كه اصطلاحاً آن رامهره چاكدار باريك ميگويند .

مهره با DIN 980  -اين مهره از نوع قفلي ميباشد . اين مهره به دليل شكل ظاهري  و عملي كه بر روي اين مهره به هنگام توليد انجام ميشود هنگام بسته شدن بايد با آچار محكم شود كه بعد از بسته شده به سختي باز ميشود .

مهره با DIN 982–اين مهره نيز يك نوع مهره قفلي ميباشد كه در يك طرف آن يك نوع تفلون قرار داده شده كه هنگام بسته شدن به سختي بسته  و بعد از بسته شدن به سختي باز ميگردد .

مهره با DIN 986–اين مهره يك طرف آن بسته بوده و شبيه به يك گنبد ميباشد .

برچسب 

خرید مهره چاکدار،خرید پیچ و مهره های صنایع کشاورزی،خرید پیچ و مهره چاکدار،خرید آنلاین پیچ و مهره،خرید مهره چاکدار استیل 316،تولیید مهره چاکدار استیل 304،تولیید مهره چاکدار استیل

مدیریت : آقای نعمتی

دفتر فروش : 79 38 42 55 021

دفتر فروش : 275 411 55 021

شماره همراه : 51 28 171 0912

اینستاگرام : @persianbolt1

واتساپ : 51 28 171 0912

تلگرام : 51 28 171 0912

نشانی دفتر مرکزی : تهران:کارگر جنوبی-نرسیده به میدان قزوین جنب بانک مسکن پاساژ فارابی پلاک 5

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction